top of page

JAHIPRAKTILINE SPORTING

Faasan, jänes, tuvi, nepp, … jahipraktilise haavlilaskmise lennud jäljendavad reaalseid jahilinde ja -loomi nende omas keskkonnas. Vastupidiselt kaar- või kaevikraja alati samadele lendudele, on jahipraktilises sportingus laskerajad kordumatud. Nagu looduses ei ole kahte samasugust jahisituatsiooni, ei leidu ka sportingus kahte samasugust rada. Just see kordumatus teebki sportingust huvitava ning laskjatelt palju kogemusi nõudva spordiala. Laskja kogemus ja mitmekülgsus kaalub siin tihti üles nooruse hea nägemise või reaktsiooni, sportingut saab tipptasemel teha päris kõrge vanuseni. Need omadused teevad jahipraktilisest haavlilaskmisest ühe populaarseima laskmisala maailmas, mida ühendab alaliit FITASC.

Männiku Jahilasketiirus on võimalik treenida ning võistleda kõigil FITASC-i haavlialadel. FITASCi aladega tegelevaid klubisid Eestis ühendab Eesti Jahispordi Liit​. EJSL võistluskalendri leiad siit.

 

Fitasc Sporting

FITASC SPORTING

FITASC Sporting on praktilise jahilaskmise üks raskemaid ning popu- laarsemaid alasid. Tüüpilisteks märgilendudeks on küünal, äraminev, overhead, crosser, looper, teal, incomer. Ühelt laskekohalt lastakse nii üksikuid märke kui ka dublette. Laskeradade ehitamisel loodudesse piiranguid ei ole, samuti märkide lennukaugused ei ole piiratud. Tavaliselt on laskekohad üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Ühes 25 märgilises seerias on tavaliselt 4 laskekohta ning päevas lastakse 50 või 100 märki. Seda nimetatakse ka Suureks Sportinguks kuna õhtuks võivad jalad käimisest päris ära väsida, nagu golfiski. 

Püssi ooteasend on FITASC Sportingus 25cm allpool õlajoont

FITASC Sportingu laskmine on kogunud palju poolehoidu ja heakskiitu enamustes maailma lasketiirudes ja on väga soositud just harrastajate seas, kelle hulk kasvab pidevalt. Reeglid leiad siit.

Compak Sporting

COMPAK® SPORTING

 

Compak® Sporting on FITASC Sportingu lihtsustatud variant. Siin on märkide lennukaugused piiratud, tavaliselt mitte kaugemal kui 35m. Compaki raja moodustavad 6 heitemasinat ja 5 laskekohta. Laskekohad asuvad ühel joonel üksteisest 3-5 m kaugusel. Ühe koha peal lastakse kokku 5 märki, millest kaks viimast moodustavad dubleti. Märke lastakse kordamööda vastavalt laskekohal asuvale märgitabloole, kokku ühes seerias 25 märki. Nagu ütleb ka nimi, Compak® Sporting, on tegemist veidi vähem ruumi võtva laskealaga kui Suur Sporting.  Püssi ooteasend on vaba. Ühe võistluspäeva jooksul lastakse tavaliselt 100 märki. Reeglid leiad siit.

Inglise Sporting

INGLISE SPORTING

 

Traditsiooniliselt lastakse Inglise Sportingus igalt laskekohalt kahe erineva märgilennuga dubletti. Lennud ei erine Suurest Sportingust. Dublette korratakse ühelt laskekohalt kuni 5 korda. Laskurilt nõuab korduvate dublettide laskmine suurt keskendumist, stabiilsust ning head närvi.

Nagu ütleb nimigi, on see jahilaskmise kodumaa, Inglismaa, kõige populaarsem jahilaskmisala.  Suurest populaarsusest tingituna on seda edasi arendatud ning Inglise Sportingusse on hiljuti toodud ka üksikud märgid ning ühel laskekohal võib olla ka rohkem lende. Sellise arenguga on Inglise Sporting muutunud sarnasemaks FITASC Sportinguga. Peamiseks erinevuseks jääb Inglise Sportingu vaba püssiasend ootel.

Automaattrap

AUTOMAATTRAP

 

Kõikidest trapi variantidest kõige lihtsam. Lastakse trapi rajal. Märke heidab üks heitemasin, mis muudab pidevalt märgi lennusuunda. Laskekohad on olümpiatrapi kohtadest lähemal ja märgi lennukiirused on väiksemad. Sobib hästi harrastajatele ja neile, kes alustavad trapi treeninguid. Jahimeestele on automaattrapp väga hea jahipraktiline harjutus linnujahiks.

bottom of page