top of page

JAHIMEHELE JA JAHILASKESPORDIHUVILISELE

Alustades ala harrastamist, õpetab laskeinstruktor alguses kuidas jahipüssi käsitsetakse, kuidas püss õlga pannakse, kuidas toimub laskmise ajal liikumine. Kuna tegu on lendavate märkidega, siis on sihtimisel hästi oluline sujuv liikumine. Alguses lastakse enamasti lihtsa lennutrajektooriga eemalduvaid märke.
Jahilaskespordiga harrastamiseks ei pea ilmtingimata omama isiklikku püssi ja relvaluba. Männiku jahilasketiirus on võimalik jahisportrelva rentida ning laskeinstruktori juhendamisel harjutada, kes siis hea sõnaga ka toetab.

Jahimeeste kursused. Suuruluki laskekatse.
Jahimeeste kursused. Suuruluki laskekatse.
Jahimeeste kursused. Suuruluki laskekatse.
SUURULUKI LASKEKATSE

 

Ajujahiks suuruluki laskekatse normi täitmiseks sooritatakse 35 m lasketiirus liikuva märgi laskmine sileraudsest jahirelvast ning 50 m liikuva märgi laskmine vintraudsest jahirelvast. Katse jooksul sooritatakse 6 lasku, millest kaks lastakse seisva märgi pihta, kaks vasakult paremale liikuva märgi pihta ning kaks paremalt vasakule liikuva märgi pihta. Katse loetakse sooritatuks sileraudsest püssist kui 6-st 5 lasku on 50cm alas. Jahivintrelvast loetakse katse sooritatuks kui 6-st lasust 5 on 34cm alas. Katsete sooritamiste arv ei ole piiratud, juhul kui katse ebaõnnestus. 

Ainult hiilimisjahi suuruluki laskekatse sooritatakse 6 lasku sileraudsest jahirelvast 35m distantsilt seisvale 34cm tabamisalaga märgile ning vintrelvast 6 lasku 50m distantsilt seisvale 10cm tabamisalaga märgile. Seisva märgi katse loetakse sooritatuks kui 5 lasku on tabamisalas. Seisva märgi katse puhul võib laskmisel kasutada tuge.Katse sooritamisel antakse jahimehele Eesti Jahimeeste Seltsi poolt väljastatud suuruluki laskekatse tunnistus kehtivusega kaks aastat. Katse sooritamiseks on vajalik kaasa võtta relvaluba. Katse sooritatakse kas isikliku või sooritaja kasutuses oleva jahirelvaga ning kindlasti peab kaasas olema vajalik laskemoon. Juhul kui korraga soovib tulla jahiselts (5 ja enam jahimeest), siis palume eelnevalt aeg kokku leppida. Katse sooritamise tasu on võimalik maksta nii sularahas kui ka maksekaardiga. 


Katse sooritamiseks peab jahimees teadma ja kinnitama oma allkirjaga kõikide ohutusnõuete täitmist. Lasketiirus liikudes peab olema vintrelv tühjaks laetud ja lukk avatud asendis ning kahe- ja kolmeraudne relv peab olema lahti murtud ja tühjaks laetud. Samuti peab relvalt laskekatse sooritamise ajal olema eemaldatud kanderihm. Mitte mingil juhul ei tohi relva (ka tühjaks laetuna) suunata inimeste või elusolendite poole. Laskur peab katset sooritades kasutama kuulmiskaitsmeid. Sooritatud laskekatse tulemuste kontrollimise ajal on „kuivtreeningute“ tegemine keelatud.

Tähelepanu! Männiku jahilasketiir võib muuta laskeraja lahtiolekuaegu sõltuvalt toimuvatest võistlustest, ilmastikutingimustest ning riiklikest pühadest.

 

Laskekatse hind: 20 EUR.

Korduskatse 10 EUR.

JAHIMEESTE KURSUSED

Koostöös Eesti Jahimeeste Seltsiga viib Männiku jahilasketiir läbi jahimeeste kursuseid uutele jahimeestele. Kursused toimuvad kaks korda aastas, mille jooksul omandatakse teoreetilised teadmised ulukibioloogias, ulukihooles, jahipidamises, jahirelvades ja jahi-seadusandluses. Kursus lõpeb teoreetilise eksami ja jahilaskekatse eksamiga.
Kursustele saab registreerida Eesti Jahimeeste Seltsis, aadressil Kuristiku 7, Tallinn või EJS-i kodulehel.

bottom of page