top of page

OLÜMPIAALAD SKEET JA TRAP

Skeet ja trap on jahilaskmise baasalad. Mõlemad olümpiaalad sündisid jahimeeste vajadusest oma laskeoskust parandada ning soovist omavahel mõõtu võtta. Et võistlejatel oleksid võrdsed tingimused, on skeetis ja trapis märkide lennud ja laskepaigad alati kindlaks määratud.

Olümpiaalade jahilaskmine kuulub organistasiooni ISSF (International Shooting Sport Federation) alla, mille katusorganisatsiooniks Eestis on Eesti Laskurliit.

IMG_9937.jpg

SKEET ehk kaarrada

Sõna “skeet” pakkus 1926 aastal konkursi korras välja üks Montana koduperenaine. Tema väite kohaselt tähendas see väga vana sõna Skandinaavia keeltes “laskma”!

Rada koosneb kahest märgiheitetornist (kõrge ja madal) ja 8-st laske-kohast, millest 7 on asetatud raadiusega 19,20 meetrit kaarena heitetornide vahele. Kaheksas laskekoht on kaare keskpunktis. Tornist väljuva märgi lennutrajektoor on kogu aeg sama. Lastakse nii üksikuid märke kui ka üheaegseid dublette. Laskur ootab märki algasendis, kus püssitoru asub märgi lennutrajektori kõrgusel ning relvakaba ei tohi olla kõrgemal puusa kõrgusest. Laskmiseks kasutatakse 24 grammi haavilaengutega padruneid, kus ühe haavli läbimõõt on 2-2,5 mm. Ühes padrunis on ca 350 haavlit. .

IMG_9939.jpg
111.jpg

TRAP ehk kaevikrada

​Kõige vanem jahispordiala sai alguse elus tuvide laskmisest Inglismaal, 18 sajandil. Tuvid lasti välja puuridest, mida nimetati lõksudeks või püünisteks, ehk "trap" inglise keeles. 

Trapi rajal asetseb 15 heitemasinat, mis on jagatud 5 laskekoha vahel, st igal kohal 3 masinat – suunatud vasakule, paremale ja otse. Masinate heite-suund, kõrgus ja kiirus on igal laskekohal erinev. Laskesüsteem jagab laskurile temale teadmata järjestuses 25 märki, kusjuures märk lendab välja laskekohast 15m kaugusel asuvast kaevikust. Võistlustel lasevad laskurid esimesel päeval kolm 25 märgilist seeriat ja teisel päeval kaks. Kuus paremat jätkavad finaalis. Iga märgi laskmiseks võib kasutada kahte padrunit ja märk loetakse tabatuks, kui märk puruneb või temast eemaldub silmale nähtav väike kild. Erinevalt skeetist ootab laskur märki püss õlga asetatuna ja püssitoru on suunatud kohta, kus märk ilmub laskuri vaatevälja.

DUUBELTRAPP

 

Duubeltrappi lastakse kaevikrajal, kus kasutatakse kolme keskmist heitemasinat. Duubeltrapis väljuvad kaks märki üheaegselt ja laskuril on ühe paari märkide jaoks võimalik kasutada kahte lasku. Märgipaaride lennusuunad on terve seeria jooksul samad. Seeriate vahel muudetakse märgi lennutrajektoori nii, et kõigis kolmes seerias on erinevad lennud ehk siis kasutatakse A, B ja C skeemi. Laskuri algasend, relv ja padrunid on samad, mis trapis. Duubeltrapi võistlus on ühepäevane, kus lastakse kokku 150 märki. Märkide algkiirus on siin umbes 125 km/h ja lennu kaugus umbes 55 meetrit.

bottom of page